Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak bespreken we de algemene en (relevante) medische gegevens en wordt de hulpvraag duidelijk.
Wilt u bij uw eerste afspraak meenemen:
• verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
• zorgpas
• geldig identiteitsbewijs
• eventueel gegevens / verslagen bijvoorbeeld van school, de kno-arts, of het consultatiebureau

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek met gestandaardiseerde testen. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden met u besproken.

Behandeling

Een logopedische behandeling is in de meeste gevallen één keer per week, 30 minuten. In de meeste gevallen wordt er van u verwacht dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Dit heeft voor de behandeling het meeste effect. Het aantal behandelingen dat nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken is afhankelijk van de klacht en zal in periodes geëvalueerd worden in overleg met de cliënt of diens ouders / verzorgers en eventuele andere betrokkenen.

Afronding

De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet (meer) aanwezig is (de cliënt tevreden is met het behaalde resultaat), of als er onvoldoende vooruitgang is door onvoldoende oefenen, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen.