Samenwerking

Ik werk samen met andere disciplines, zodat betere en gerichtere zorg kan worden geboden.

Dit gebeurt o.a. met:

• Uzelf (client en/of ouders)Vingerverf
• Huisartsen, orthodontisten, tandartsen, KNO-artsen, neurologen en andere specialisten
• Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van de basisscholen
• Consultatiebureau
• Pedagogisch begeleiders en leidsters van kinderdagverblijven/peuterspeelzalen
• Ambulante begeleiders vanuit het speciaal basisonderwijs
• Audiologisch Centrum Brabant (Libra Zorggroep)
• Kentalis
• Stichting MEE