Werkgebieden

Alfabet
Adem/stem

• Astma, COPD
• Hyperventilatie
• Stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen
• Keelklachten bij intensief stemgebruik
Spraak
• Articulatieproblemen
• Vertraagde spraakontwikkeling
• Slissen/lispelen
• Stotteren/broddelen
• Nasaliteitsstoornissen
Taal 
• Taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen
• Taalproblemen bij meertaligheid
• Afasie (taalproblemen na een beroerte of hersentrauma)
Lezen en spelling
• Zwakke auditieve vaardigheden
• Lees- en spellingproblemen
• Dyslexie
Gehoor
• Slechthorendheid
• Auditieve verwerkingsproblemen
Afwijkende mondgewoonten
• Verkeerd slikken, tongpersen
• Open mondgedrag
• Duim-, vinger- of speenzuigen