Werkgebieden

Adem/stem
• Astma, COPD
• Hyperventilatie
• Stemklachten: heesheid, zwakke stem, problemen met luidheid of zingen
• Keelklachten bij intensief stemgebruik
Spraak
• Articulatieproblemen
• Vertraagde spraakontwikkeling
• Slissen/lispelen
• Stotteren/broddelen
• Nasaliteitsstoornissen
Taal 
• Vertraagde taalontwikkeling
• Taalproblemen bij meertaligheid
• Dyslexie
• Afasie (taalproblemen na een beroerte of hersentrauma)
Gehoor
• Slechthorendheid
• Auditieve verwerkingsproblemen
Afwijkende mondgewoonten
• Verkeerd slikken, tongpersen
• Open mondgedrag
• Duim-, vinger- of speenzuigen
Eten en drinken
• Eet- en drinkproblemen bij kinderen
• Slikstoornissen bij volwassenen