Samenwerking

Ik werk samen met andere disciplines, zodat betere en gerichtere zorg kan worden geboden.
Dit gebeurt o.a. met:

Vingerverf

• Huisartsen, orthodontisten, tandartsen, KNO-artsen, neurologen en andere specialisten
• Leerkrachten, kwaliteitsondersteuners, interne begeleiders van de basisscholen
• Consultatiebureau
• Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
• Ambulante begeleiders vanuit het speciaal basisonderwijs
• Audiologische Centra
• Kentalis
• Stichting MEE