Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak bespreken we de algemene en (relevante) medische gegevens en wordt de hulpvraag duidelijk.
Wilt u bij uw eerste afspraak meenemen:

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek met gestandaardiseerde testen. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden met u besproken.

Behandeling

Een logopedische behandeling is in de meeste gevallen één keer per week, 30 minuten. Binnen deze tijd werk ik met de cliënt aan de behandeldoelen en registreer ik uw gegevens.

In de meeste gevallen wordt er van u verwacht dat u thuis regelmatig de gegeven oefeningen herhaalt. Dit heeft voor de behandeling het meeste effect.
Het aantal behandelingen dat nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken is afhankelijk van de klacht en zal in periodes geëvalueerd worden in overleg met de cliënt (of diens ouders / verzorgers en eventuele andere betrokkenen).

Afronding

De behandeling wordt beëindigd als:

  • de behandeldoelen behaald zijn
  • de hulpvraag niet meer aanwezig is (de cliënt is tevreden met het behaalde resultaat)
  • er onvoldoende vooruitgang is door onvoldoende oefenen
  • logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen.

Afmelding

Als u verhinderd bent, dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via email te worden afgezegd. U kunt de voicemail inspreken indien er niet opgenomen wordt.

Bij plotselinge ziekte van degene die in behandeling is, kunt u op dezelfde dag vóór 8.30 uur de afspraak afzeggen, eventueel door de voicemail in te spreken.
Wanneer u niet tijdig afmeldt kunnen de kosten van de behandeling niet gedeclareerd worden bij uw verzekering en ben ik genoodzaakt om deze bij u in rekening te brengen.